Thon Khun Thaimassage, gevestigd aan Lech Walesahof 9 1507 CN Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

https://www.thonkhunthaimassage.nl

Lech Walesahof 9 1507 CN Zaandam

+31 (0)6 43582536

KvK nummer 71360913

BTW nummer NL002491673B58


Supawan Friessner is de Functionaris Gegevensbescherming van Thon Khun Thaimassage Hij/zij is te bereiken via info@thonkhunthaimassage.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Thon Khun Thaimassage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thonkhunthaimassage.nl, danverwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Thon Khun Thaimassage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Thon Khun Thaimassage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben  voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Thon Khun Thaimassage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Doeleinde: Verrichten van de behandeling
Gegevens: NAW - gegevens, telefoonnummer en E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde doch maximaal 2 jaar

 

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW - gegevens, E-mailadres, telefoongegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Fiscale bewaartermijn

 

Marketing
Doeleinde: Direct marketing activiteiten t.b.v. de dienstverlening
Gegevens: NAW - gegevens en E-mailadres
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde doch uiterlijk tot het moment waarop de toestemming is ingetrokken.

 

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Locatie
Grondslag: Toestemming
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Delen van persoonsgegevens met derden

Thon Khun Thaimassage verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Thon Khun Thaimassage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thon Khun Thaimassage gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Thon Khun Thaimassage gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:


https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Links naar andere sites

Onze Service kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar die site. Houd er rekening mee dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden we je ten zeerste aan om het privacy beleid van deze websites te lezen. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van sites of diensten van derden

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thon Khun Thaimassage en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestandnaar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thonkhunthaimassage.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Thon Khun Thaimassage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thon Khun Thai massage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thonkhunthaimassage.nl

 

Aanvullende diensten

We kunnen andere diensten gebruiken die op onze site kunnen voorkomen, waarbij betaling van goederen of reservering van diensten kan plaatsvinden. De informatie wordt dus gedeeld met die partij. Maar het enige doel is om de klant in staat te stellen de dienst te gebruiken. Lees meer op hun pagina om hun privacybeleid te bekijken

 

Salonized-boeking

Voor online boeken gebruiken wij de uitbreiding Salonized. Je wordt doorgestuurd naar een externe link of als de extensie is ingesloten op onze pagina, daar moet je persoonlijke informatie invullen om de boeking te kunnen voltooien. Het kan nodig zijn informatie zoals naam, adres, e-mail en andere informatie om contact met u op te kunnen nemen. Lees hun beleid om meer te weten te komen over hoe zij uw gegevens verwerken op https://www.salonized.com/nl/privacy-statement

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij adviseren u daarom deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht, nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

 

Toestemming

Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

 

Laatst bijgewerkt: 27 mei 2022